Iniciar sesión: Media Center

Termes i condicions

Condicions Generals de Contractació (“CGC”)

1) Condicions Generals

Tota comanda de productes de CHOCOLATES TORRAS SA (d´ara endavant, TORRAS) que es realitzi a la nostra botiga on-line allotjada a https://www.chocolatestorras.com es regirà per les següents CGC en la versió vigent en el moment de fer la comanda. La realització d´una comanda per part del client suposa i expressa l´acceptació a totes les CGC vigents en el moment de realitzar la comanda. TORRAS no reconeixerà altres condicions de contractació divergents del Client. Totes les preguntes o reclamacions rel.lacionades amb aquestes CGC o amb les comandes realitzades a la Botiga-on-line poden presentar-se per escrit a CHOCOLATES TORRAS SA, carretera de girona a Banyoles km 15, 17844 Cornellà de Terri (Girona-Espanya), mitjançant el formulari de contacte disponible a la secció “contacte” o mitjançant un correu electrònic a [email protected].

2) Registre

El Client pot registrar-se a la botiga-on-line, tot i que no és necessari, o pot fer comandes com a “convidat”. Per a una bona execució i tramitació de les comandes és necessari introduïr les dades completes i correctes, que quedaran arxivades en els fitxers de TORRAS. Mitjançant la contrasenya escollida en el moment del registre, el client pot accedir i modificar les seves dades en qualsevol moment. Les dades es tractaran de manera segura i confidencial i d´acord amb el que es disposa en l´apartat 11 d´aquestes CGC i la normativa sobre protecció de dades.

3) Oferta i Contractació

La descripció del nostre assortiment a la botiga-on-line no constitueix una oferta vinculant. El Client pot escollir productes de l´assortiment de la botiga-on-line de TORRAS i acumular-los en una cistella de compra polsant la tecla “Comprar”. Quan el client ens envía una comanda pitjant la tecla “Finalitzar comanda” està entregant una oferta de compra vinculant pels productes que estiguin indicats a la cistella de compra. Abans de confimar la comanda el Client pot verificar i modificar, en qualsevol moment, la quantitat, l´adreça d´entrega i de facturació.

Una vegada recepcionada la comanda i el pagament de la mateixa, TORRAS enviarà un correu electrònic al client de confirmació amb els detalls de la contractació realitzada. En el supòsit que, per causes alienes a TORRAS, no es pogués entregar algún o alguns productes sol.licitats, TORRAS comunicarà al Client la cancel-lació de la comanda i abonarà al client el pagament realitzat per aquest en un termini màxim de 10 díes sense que el Client pugui reclamar per cap altre concepte. Si el producte no estés disponible per questions d´inventari, TORRAS ho comunicarà al client i li oferirà la possibilitat de conservar la comanda fins a la disponibilitat del producte, cancel.lar-la o modificar-la (oferint-li un producte substitutiu similar i sense cost addicional) segons convingui al client. Aixi mateix, i en cas de lots de producte, si per qüestions d´inventari no hi hagués disponibilitat de un dels components del lot, TORRAS ho comunicarà al client oferint-li un producte substitutiu similar o de superior categoría sense cost addicional per a substituïr el producte no disponible del lot ; el client podrà cancel.lar la comanda, acceptar la modificació del lot o bé conservar la comanda fins que el producte torni a estar disponible.

Al mateix temps, en el cas que el Client sigui un usuari registrat, podrà consultar la seva comanda accedint a la secció “la meva compta” de la botiga-on-line.

4) Lliurament del producte

Els productes s´entreguen tal i com es mostren a la botiga-on-line tot i que ens reservem diferencies menors en l´embolcall i la forma de presentació.

El plaç d´entrega dins la zona 1,2 i 3 és de 2 díes laborables (de dilluns al divendres, sense comptar els díes festius). En el cas que es produïssin retards per força major o per problemes de logística o, en general, per circumstàncies alienes al control de TORRAS, ho posaríem en coneixement del client el qual podrà cancel.lar la seva comanda mitjançant l´enviament d´un correu electrònic a l´adreça [email protected] en el plaç de 48 hores. En el cas que no fós posible l´entrega de la comanda en l´adreça indicada per absència del destinatari, l´empresa de transports deixarà un comprovant indicant la manera de procedir per a concertar una nova data d´entrega. Si passats dos (2) díes laborables desprès del primer intent d´entregar la comanda no s´hagués pogut realitzar l´entrega, TORRAS no es fa responsable de l´estat del producte en el moment de la seva entrega. Així, transcorreguts tres (3) díes laborables des del primer intent de repartiment sense que s´ hagi pogut entregar el producte, aquest serà retornat a TORRAS per a la seva destrucció (ja que , per la seva naturalesa, no pot ser posat de nou a la venda) sense que el client pugui reclamar la devolució de l´import de la seva comanda.

5) Preus

Tots els preus dels productes disponibles a la botiga-on-line inclouen l´ IVA. Tanmateix els preus no inclouen les despeses rel.lacionades amb l´enviament dels productes que hauran de ser acceptades pel Client. Les despeses d´ enviament s´indiquen en l´apartat “informació d´entrega”.

6) Condicions de pagament

El pagament es realitza mitjançant targeta de crèdit. En el moment de realitzar la comanda s´abona el preu total de la compra incloent les despeses d´enviament.

TORRAS també ofereix el pagament mitjançant transferencia bancaria. però no es fa càrrec de les despeses i comisions emeses per l´entitat bancaria. El pagament s´ha de realitzar dins les 24 hores següents a la formalització de la comanda. Passades 72 hores sense haver-se rebut el pagament la comanda serà automàticament cancel.lada. L´enviament no es farà efectiu sense haver verificat la recepció del pagament.

En el supòsit que TORRAS ofereixi la possibilitat de comprar “targetes de regal” pel seu ús a la botiga-on-line, es podrà realitzar el pagament de la comanda mitjançant les esmentades targetes. En aquest cas es descomptarà del saldo de la targeta regal el preu de la comanda (valor del producte més despeses d´enviament). En el supòsit que el saldo de la targeta regal fós inferior al preu de la comanda, el client haurà d´abonar la diferència mitjançant la targeta de crèdit.

També, en el supòsit que TORRAS emeti vals de descompte per a la seva utilització a la botiga-on-line, el client podrà utilitzar els esmentats vals segons les condicions que indiqui TORRAS en el moment en que s´emetin. En el seu cas, el client podrà satisfer el preu de la comanda amb el val de descompte i l´import del mateix es deduïrà del preu de la comanda. Si el preu de la comanda fós inferior al val de descompte, el Client podrà abonar l´import amb el val de descompte però, en aquest cas, TORRAS no li reemborsarà la diferència ni es podrà tornar a utilitzar el val de descompte per a altres comandes.

7) Enviaments

Només es realitzaran entregues a les següents zones:

Zona 1: Espanya peninsular, Portugal (excepte Illes Açores) i Andorra

Zona 2 : Illes balears

Zona 3: Illes Canàries, Ceuta i Melilla

Zona 4: Europa 1 (Alemanya, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, França, Grècia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Madeira, Paísos Baixos, Regne Unit i Suecia)

Zona 5 : Europa 2 ( Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, gibraltar, Hungria, Jersey, Letonia, Lieschtenstein, Lituània, Malta, Noruega, Polonia, República Txeca, Rumania, San Marino, Suïssa i Xipre)

El cost de l´enviament dels productes comprats pel client serà al seu càrrec. Pot consultar les despeses d´enviament, segons les zones d´entrega, a la secció “Informació d´entrega”. Les despeses d´enviament inclouen els impostos corresponents.

8) Productes en mal estat

Apliquem la máxima qualitat en la fabricació dels nostres productes. Tanmateix preguem al Client que comprovi i inspeccioni el producte a la seva recepció. En el cas que hi detecti defectes evidents com ara productes trencats o deficients, el Client ho podrà notificar, en un plaç màxim de 48 hores des de la seva recepció, mitjançant el formulari de contacte disponible a la secció “contacte” , mitjançant correu electrònic a l´adreça [email protected] o bé per escrit a CHOCOLATES TORRAS SA, ctra girona a banyoles km 15, 17844 Cornellà de Terri (Girona,Espanya).

Si el producte rebut és defectuós, TORRAS procedirà a la seva substitució d´acord amb el procediment de devolució que TORRAS indicarà al client desprès d´haver rebut la corresponent comunicació del defecte trobat.

9) Devolucions

Donada la naturalesa del producte (producte d´alimentació perible) i les seves condicions de conservació, no és possible la devolució del producte llevat dels supòsits contemplats en l´anterior apartat i en les condicions allí indicades.

10) Reserva de domini de propietat

El producte entregat serà propietat de TORRAS fins que no s´hagi abonat la totalitat del seu valor de compra, de conformitat al que estableix l´apartat 6 “condicions de pagament”.

11) Ús de les dades registrades / Protecció de dades

TORRAS és conscient de la importancia d´un tractament discret i d´una protecció de la informació que ens transmeten mitjançant internet, segons indica la LOPD Llei Orgánica 15/1999 de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Dades de tercers destinataris de productes.

En el supòsit que Vostè, el Client, ens facilités dades personals d´una altra persona per a realitzar l´entrega del producte per Vostè comprat, TORRAS utilitzarà les esmentades dades únicament per a aquesta finalitat, complint les mesures de seguretat legalment establertes per tal d´evitar-ne l´accès no autoritzat a les mateixes. Les dades seran conservades per TORRAS durant el plaç necessari per a realitzar l´entrega del producte i les destruirá una vegada acomplerts els plaços legals de responsabilitat. TORRAS podrà realitzar l´entrega física del producte adquirit pel client mitjançant una empresa de serveis de transport i/o enviaments.

En compliment del que preveu la Llei Orgánica 15/1999 de Protecció de Dades de Carácter Personal i de la LSSI 34/2002, l´informem que les dades personals que voluntàriament ens faciliti, seran cedides al Centre al qual està sol.licitant la informació amb la finalitat que, aquest, pugui informar-li sobre la matèria i contingut que Vostè ha seleccionat així com adreçar-li comunicacions rel.lacionades amb altres serveis del Centre que poguessin ser del seu interés, per correu electrònic o qualsevol altre medi.

En compliment de LOPD 15/1999 i LSSI 34/2002 en materia de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic , i la Protecció de Dades de Carácter personal, l´informem que pot cancel.lar en qualsevol moment, de manera senzilla i sense cost, el seu consentiment per a la recepció de missatges promocionals,

Per tal d´exercir els drets d´accès, rectificació, cancel-lació u oposició de les seves dades de carácter personal, pot adreçar-se a la Direcció d´Organització-Responsable LOPD, mitjançant el correu electrònic adreçat a [email protected], mitjançant el fax 972 580909, acreditant la seva identitat amb la copia del seu DNI.

12) Exoneració de responsabilitat per a enllaços externs

Veure “Avis legal”

13) Drets de propietat intellectual I industrial

Veure “Avis legal”

14) Llei aplicable

Aquestes CGC es regiran pel pret espanyol.